Přístrojové vybavení pro revizní činnost
Metrel: Instaltest 61557
Elektrorevize provádíme moderním přístrojem Instaltest 61557 od firmy Metrel, umožňující měřit proudové chrániče, impedanční smyčku, přechodové odpory, izolační odpory do 1000 V.

Kalibrační list:

Illko: Revex Profi

Revize spotřebičů, ručního nářadí a strojů provádíme přístrojem Revex Profi, novinkou od firmy Illko. K usnadnění identifikace spotřebičů je užito čárového kódu vytvořeného tiskárnou Brother a čtečky čárového kódu Illko. Spotřebič je zařazen do databázového software Revize Profi, kterým jsou hlídány revizní lhůty daných spotřebičů.

Kalibrační list:

Chauvin Arnoux: CA.6412


Zemní odpory uzemnění a hromosvodů měříme převážně klešťovým přístrojem CA.6412 od firmy Chauvin Arnoux. Přístroj umožňuje měření odporu zemniče a proudu zemničem. Správnou funkci přístroje je možné v terénu ověřit přiloženou kalibrační smyčkou.

Kalibrační list: