Provádíme: Revize eletroinstalace, hromosvodů, spotřebičů, ručního nářadí a strojů. Začleněním do naší databáze získáte partnera, který Vás zbaví povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. Sami Vás budeme měsíc předem informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného zařízení. Zajišťujeme elektro revize zařízení do 1000V v prostorách s nevýbušným prostředím. Výchozí revize, pravidelné revize, revize pracovních strojů, instalací budov, hromosvodů... Zpracujeme revize elektro pro kolaudace bytových i nebytových prostor, novostaveb, výrobních závodů, kanceláří, zemědělských objektů a elektro přípojek.

Proč provádět revize: Při nové instalaci je nutné posouzení výchozího stavu zakotveno v různých zákonech (č. 251/2005 Sb., č. 488/2000 Sb.) zákoníku práce a jiných. Rovněž periodické (opakované) revize mají své zákonné ustanovení. Čili neprovádění revizí je porušením zákona. Orgán zabývající se kontrolou provádění revizí se nazývá inspekce práce a její činnost je zakotvena v zákoně č. 251/2005 Sb.

Z jakého důvodu je nutné provádět revize elektrických spotřebičů a ručního nářadí během používání?

Provádění revizí spotřebičů je nařízeno několika předpisy od zákona 309/2005 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP (§4, odst.1, písm.c), přes nařízení vlády 378/2001 Sb. až po technické normy ČSN 33 1610 a ČSN 33 1600.

Předcházení úrazům a závadám
Revize zpravidla odhalí možné příčiny úrazu nebo poškození spotřebiče dříve, než k němu dojde.

Pojistné plnění
Pojistné plnění může být (a většinou bývá) při nedodržení zákonných povinností pojišťovnou kráceno. Revize elektrických spotřebičů je zákonnou povinností.

Úspora peněz
Investice do revize nejsou vyhozené peníze. Revize může odhalit závadu zařízení, která může způsobit úraz nebo poškodit toto zařízení. Cena revize je zlomkem toho, co pak zaplatíte za opravu nebo odškodnění.

Bezpečnost
S úrazem pracovníka nebo požárem může firma také zaniknou. Málokdo si to připustí, ale je to tak. Prevence riziko podobných událostí výrazně snižuje.

Ochrana při inspekci
Inspektorát práce kontroluje tuto oblast poměrně často. Pokuta za nedodržení je až 2 mil. Kč. Řádně provedená revize Vás před ní chrání (pozor na kvalifikaci - revize spotřebičů mohou provádět pouze revizní technici).

Certifikace podle ISO 9000
Řádné provádění revizí spotřebičů je jedním ze základních požadavků při certifikaci podle ISO.